facebook instagram

Badania
Ankietowe

Jednym z podstawowych elementów, niezbędnych do opracowania strategii sprzedaży i przygotowania kampanii marketingowej, jest dogłębna analiza potrzeb i oczekiwań konsumentów. Poprawnie przeprowadzone badania rynku, z zachowaniem wysokiego standardu jakości, pozwolą uniknąć wielu błędów oraz niepotrzebnych kosztów. Zaletą formy ankietowej jest szybkość gromadzenia kluczowych informacji wspierających rozwój biznesu.

RÓŻNORODNOŚĆ BADAŃ

 

Badania ankietowe konsumenckie i społeczne, NPS oraz B2B skierowane do wyselekcjonowanej grupy respondentów

AUTOMATYZACJA PROCESU

 

Możliwość optymalizacji czasu i kosztów kampanii poprzez automatyzację rozmów Voice Botem oraz kontrolę nad przebiegiem ankiet

STANDARYZACJA REALIZACJI

 

Randomizacja odpowiedzi, obiektywne warunki badania i konfiguracja drzewa pytań pozwalające na normalizację badań ankietowych

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty.