Współpraca

Na sukces we współpracy składa się wiele różnych czynników. Najważniejsze z nich to: jasno określone cele biznesowe, dobra komunikacja oraz przejrzysty schemat działania. Te i inne aspekty, stanowiące podstawę owocnej współpracy, są dla nas fundamentalne przy tworzeniu nowych projektów i realizacji kampanii. Każdy nasz Partner może być pewien indywidulanego podejścia.

Badanie potrzeb
Określenie potrzeb i oczekiwań. Przedstawienie oferty i dobór odpowiednich narzędzi.
Podpisanie umowy
Rozpoczęcie współpracy poprzez akceptację oferty i dopełnienie niezbędnych formalności.
Budowa skryptu
Zaprojektowanie schematu rozmowy w oparciu o założenia danej kampanii i doświadczenie firmy.
Dobór bazy
Profilowanie bazy dopasowanej

do potrzeb i standardów kampanii. Gwarancja wyłączności.

Realizacja kampanii
Realizacja projektu w oparciu

o ustalony skrypt. Przydzielenie dedykowanego koordynatora odpowiedzialnego za działania nadzorcze i kontakt z Partnerem.

Raportowanie
Dostosowanie raportów pod względem częstotliwości, wskaźników czy zakresu danych (indywidualne ustalenia), w zależności od oczekiwań Partnera.
Gwarancja jakości
Realizacja kampanii oraz poprawność działań konsultanta nadzorowane przez Dział Monitoringu Jakości oraz Trenerów Sprzedaży.
Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty.


    linkedin facebook instagram