Home    Bazy danych   

Bazy danych

Obecnie koncentrujemy się nad szerszym rozwojem usług związanych z Data Management i Marketing Automation, które umożliwią klientom integrowanie kanałów sprzedaży i dostosowanie najlepszych form kontaktu do profilu konsumenta.
Z punktu widzenia operacyjnego dbamy, aby realizowane przez nas kampanie efektywnościowe oraz wsparcie udzielane kanałowi telefonicznemu, internetowemu i mobilnemu miały wysoką rentowność i zapewniały wysokie współczynniki konwersji.
Współpraca z Państwem jest dla nas zobowiązaniem, u którego podstaw leży nasze zaangażowanie, jakość obsługi i kreatywność w budowaniu rozwiązań.

Posiadany potencjał

Zasoby powstały wskutek realizacji kampanii e-marketingowych, przejęć firm takich jak np. Axciom, czy serwisów internetowych. Każdy zbiór zawiera szereg zmiennych dot. m.in. stanu posiadania, potrzeb, stylu życia oraz zainteresowań Użytkowników co pozwoliło nam przygotować na ten moment ok. 300 profili behawioralnych.

Wszystkie nasze zbiory posiadają niezbędne zgody na  komunikację sprzedażowo-marketingową oraz zostały zarejestrowane w GIODO.

Rozumiemy wyzwania marketingu bezpośredniego

Pozyskujemy bazy danych z wiarygodnych źródeł

Działamy zgodnie ze zmianami w prawie telekomunikacyjnym

Posiadamy kompetencje w zakresie analizy i budowania wiedzy o kliencie

Dobór narzędzi i kanałów dotarcia do Klienta w zależności od potrzeb naszych klientów

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną i poznaj szczegóły naszej oferty.
Piotr Warzecha

Asystent ds. handlowych | +48 508 241 329

Przepisz kod z obrazka poniżej

captcha

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktu przez czas niezbędny do jego zakończenia, w tym przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń z nim związanych, przez Contact Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000604016, posiadająca NIP: 6751479957, zgodnie z art. 6 ust. 1 ppkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych, a także możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Mam świadomość, że moja zgoda może być w każdym czasie odwołana, czego skutkiem będzie usunięcie moich danych ze zbioru danych prowadzonego przez Contact Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.

Wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Contact Sales spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. prof. M. Życzkowskiego 19, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000604016, posiadająca NIP: 6751479957, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, 2201, z 2018 r. poz. 138, 650).